นโยบายคุณภาพ

< >

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย เชื่อถือได้ และพัฒนาการก้าวล้ำมุ่งมั่นอยู่ตลอดของบริษัท GASITALY Srl และเหล่าทีมงานนั้นล้วนสะท้อนอยู่ในชิ้นส่วนคุณภาพมาตรฐานอิตาเลียนชั้นเลิศและการบริการความช่วยเหลือทั่วโลก

ระบบแปลงเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีนวัตกรรมล้ำที่สุด มีการให้การช่วยเหลือสนับสนุนทั่วโลกมากที่สุด และเป็นโซลูชั่นที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด สามคุณสมบัติภายใต้ชื่อหนึ่งเดียวทั่วโลก นั่นก็คือ GASITALY Srl นั่นเอง