TOMASETTO AT09 NORDIC

< >
TOMASETTO AT09 NORDIC

Tomasetto  หม้อต้มใหม่ระบบ LPG ระบบหัวฉีดในตระกูล AT09 รุ่น Nordic ซึ่งเป็นการพัฒนาหม้อต้ม LPG ที่รองรับการใช้งานกับเครื่องยนต์ ที่มีกำลัง ไม่เกิน 125kw หรือ 160hp