ชุดหัวฉีด Gasitaly F1 Compact 4 สูบ สำหรับก๊าซ LPG

2101101 GASITALY ECU SET 4 CYL. F1 COMPACT
2326400 RAIL IG1 4 CYLINDERS INJECTORS W/NOZZLES
3124611 TOMASETTO ALASKA LPG REDUCER
6280112 GASITALY FILTER 12/12

670000MOUNTING SET LPG 4 CYLINDERS
9010409 HOSES FOR VACUUM 4x9 x 1,7m
9010511 HOSES FOR GAS 5x11 x 2m
9011219 HOSES FOR GAS 12x19 x 1m
9011624 HOSES FOR WATER 16x24 x 1,5m

หมวดหมู่