หม้อต้มระบบดูด GASITALY

GASITALY LPG REDUCER M1000 90HP

TECNICAL SPECIFICATIONS

TYPE / TIPO: SINGLE STAGE 

AVAILABLE VERSIONS: STANDARD

MAX INLET PRESSURE: 45 bar

OUTLET PRESSURE: 0,5 - 0,8 bar

GAS INLET DIAMETER: ø6 mm

GAS OUTLET DIAMETER: ø19 mm

WATER ELBOWS DIAMETER: ø15 mm

POWER SUPPLY: 12V

MAXIMUM POWER: 90 Kw

OPERATING TEMPERATURE: - 20°/120°C

DIMENSIONS: 180x190x100 mm

NET WEIGHT: 1,854 / 1,867 Kg

หมวดหมู่